Čiča 6 Santrač Robot
 
Nikola Čiča
1879  - 1939 Vedro Polje
Stevanija Drljača
 
     
Ilija Čiča
 
Rosa Jovanocić
Fo. 1            
 
                   
Milutin Čiča Darinka Čiča ? Čiča
1946 Čelarevo 1948 Čelarevo femmina
Marija ? ? Santrač ? Robot
             
       
  ? Santrač ? Robot ? Robot
       
       
 
         
? Čiča ? Čiča