Čiča 3
 
Nikola Čiča
1879  - 1939 Vedro Polje
Stevanija Drljača
 
     
Dušan Čiča
1913
Zdravka ?
Fo. 1            
 
             
? Čiča Cveta Čiča
Fwemmina Novo Mesto
? Špan ?  
 
         
? ?