Familie Calzavara

s i t e      m a p


Kronološki redoslijed imena Calzavara    Abecednim redom imena svih


Popis samo imena koja se pojavljuju na karticama

R a z g l e d n i c e        G r b o v i        Druge grane Calzavara

Bilješke                  Rodbina

  • Ovo genealoško stablo Calzavara Istrana odnosi se na pretke i potomke Giuseppe Calzavara rođenog 6/7/1800 u Istrani, gdje je i živio.
  • Svi podaci koji su navedeni nisu dokumentirani, osim prethodnih izdanja djela koja govore o ovome obiteljskome stablu: 1. ed. od Marije Calzavara 1961, 2nd ed. od Alessandra Lorenza Calzavara 1985, 3rd ed. od Ottavia Paola Calzavara 1989.
  • Kartice koje su obojane žutom bojom predstavljaju izvorne Calzavare, članove obitelji koji nose to prezime. U nekim slučajevima moći ćete se spojiti na relevantne stranice na Wikipediji.
  • Kronološki popis sadrži samo obitelj Calzavara.
  • Abecedni popis imena prikazuje sva navedena imena na karticama, ali ne i sva ona navedena u dijagramima.
  • "Sposato" (u braku) treba razumijevati široko.
  • Pravopisno pisanje imena razlikuje se prema granicama, ovisno kakav je prikazni sustav usvojen. Izabrana imena mjesta sadrže i talijansku inačicu, a prema potrebi, neka su imena transliterirana.
  • Klikom na određene riječi ili imena gradova otvorit će se stranica na Wikipediji.
  • U nekim zemljama je ponovno u upotrebi korištenje imena oba roditelja, a zbog jednostavnosti ovdje se navodi samo očevo prezime, ukoliko drugačije nije potrebno.
  • Prije godine 1900 su izostavljene djece umrle dojen?adi.